В изпълнение на чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за здравето и Предписание № ЗП-02-17/ 31.03.2022 г. на РЗИ Добрич, Община Шабла уведомява, че ще извърши дезакаризация на общински зелени площи срещу кърлежи в гр. Шабла при подходящи метеорологични условия, в един от дните в периода 23 – 31 май 2022 година, от 6,00 до 10,00 часа и от 18,30 до 20,30 часа.
Ще се прилага препарата БАНДИТ 10 ЕВ – 0,1 %.
Подлежащите на третиране площи са централна градска част, градски парк, гробищен парк и градски стадион в гр. Шабла.
Продуктът, който ще се прилага, е е биоцид, разрешен за употреба с Разрешително № 0312-4/ 09.03.2017 г. от Министерството на здравеопазването. Включен в Списъка на разрешените за употреба и предлагане предлагане на пазара биоциди за 2022 г. Притежава информационен лист според Регламент ( EK) № 1907/2006 г.
За изпълнители на пръскането са определени със сключен договор «Буболечкоубийци-1» ЕООД.