В изпълнение на чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за здравето и Предписание № ЗП-02-17/ 31.03.2022 г. на РЗИ Добрич Община Шабла уведомява:
1. На 18, 19 и 20 май 2022 г., от 06.00 до 10.00 ч. и от 18.30 до 20.30 ч. ще се извърши дезаакризация на общински зелени площи срещу кърлежи в гр. Шабла.
2. Подлежащите на третиране площи са централна градска част, градски парк, гробищен парк и градски стадион в гр. Шабла.
3. Продуктът, който ще се прилага, е е биоцид, разрешен за употреба с Разрешително № 0312-4/ 09.03.2017 г. от Министерството на здравеопазването. Включен в Списъка на разрешените за употреба и предлагане предлагане на пазара биоциди за 2022 г. Притежава информационен лист според Регламент ( EK) № 1907/2006 г.
4. За изпълнители на пръскането са определени със сключен договор «Буболечкоубийци-1» ЕООД.