• Телефони
 • Електронни адреси
 • Контакти Кметства
 • Телефонен указател

   

  Общинска администрация град Шабла

   

  ИМЕ, ФАМИЛИЯ

  ДЛЪЖНОСТ

   

  GSM

   

  Тел.

  на стая

   

   

   

  код 05743

   

  Мариян Жечев

  Кмет

  0882 299 038

  42 04

  200

  Галина Анастасова

  Мл. експерт

  “Връзки с обществеността“

   

  41 45

  207

  Цветелин Йорданов

  Зам. кмет ”Икономическо развитие”

  0882 355 403

  41 45

  209

  Петър Атанасов

  Зам. кмет „Финанси“

  0884 206 068

  41 45

  210

  Миглена Спирова

  Секретар 

  0882 299 040

  41 43

  208

  Ани Хараламбиева

  Н-к отдел „Счетоводство“

  0882 299 024

  41 35

  303

  Росен Василев

  Н-к отдел „Бюджет, финанси и общинска собственост“

  0882 355 400

  40 45

  211

  Тодор Димитров  Директор дирекция „Хуманитарни дейности“  0887 716 910  41 48  212

  Арх. Добромир Червенков

  Гл. архитект

  0882 116 297

  44 96

  104

  Инж. Марияна Бобева

  Н-к отдел „Устройство на територията и строителството“

  0882 299 016

  45 30

  201

  Виктория Момчева

  Н-к отдел „Европейски програми 

  и икономическо развитие“

  0877 735 529

  50 37

  309

   Нели Райчева

   Гл. експерт „Образование“

   41 48  205

   

  Отдел „АПО“

  Ивелина Желязкова

  Деловодител

  45 88

  106

  Виолета Костадинова

  Гл. специалист „ЕСГРАОН”

  45 88

  106

  Петранка Георгиева

  Гл. специалист „ГР“

  45 88

  106

  Недка Иванова

  Гл. специалист „ЗМСМА“

  45 88

  106
   Румен Господинов  Юрист 41 45  206

  Отдел „БФОС“

  Тодор Жечев

  Ст. експерт

  „Общинска собственост“

  40 45

  108

  Маргарита Йорданова

  Ст. експерт ”Общински приходи”

  40 45

  109

  Гергана Семерджиева

  Мл. експерт

   „Общински приходи“

  40 45

  109

  Милка Великова

  МДТ касиер-събирач

  40 45

  109

  Светослав Марчев

  МДТ касиер-събирач

  40 45

  109

  Отдел „Счетоводство“

  Силвия Йорданова

  Ст. счетоводител

  41 35

  302

  Пламена Костова

  Счетоводител

  41 35

  302

  Марияна Райчева

  Гл. специалист „Личен състав“ и домакин

  0885 464 404

  41 35

  110

  Валентина Минчева

  Касиер

  4135

  110

   

  Дирекция

   „Хуманитарни дейности“

  Живко Янев

  Ст. експерт „Младежки дейности и спорт“

  0878 233 154

  41 48

  307

  Илиян Христакиев

  Ст. експерт „Културно-историческо наследство“

  0882 477 482

  41 48

  307

  Йорданка Радушева

  Общински вестник „Изгрев“

  0890 355 491

  44 21

  324

  Йордан Енев

  Общински вестник „Изгрев“

  0889 309 630

  44 21

  324

  Елена Ганчева

  Ст. счетоводител ”Култура”

  0887 115 255

  40 16

  301

  Димитрина Станева

  Здравен медиатор

  0895 119 609

  Красимира Маринова

  Сътрудник ПВЗ

  0888 533 961

  51 15

  Отдел „УТС“

  Зафирка Давидова

  Гл. специалист „Контрол по строителството“

  45 30

  202

  Ваня Пенова

  Гл. специалист „Кадастър”

  45 30

  113

  Стойка Керанова

  Гл. специалист „Общинска собственост“

  40 45

  108

  Йорданка Варналиева

  Гл. специалист

  ЗУТ

  45 30

  105

   

   

   

  Отдел „ЕПИР“

  Даниела Костадинова

  Ст. експерт „Икономическа политика“

  0886 220 700

  50 37

  304

  Ивелина Димитрова

  Ст. експерт ЗОП

  0882 520 060

  50 37

  310

  Албена Стоева

  Ст. експерт „Етнически и демографски въпроси“

  50 37

  309

  Галя Камберова

  Гл. експерт „Екология“

  0889 044 568

  50 37

  304

  Отдел „УК и ОМП“

  Калоян Георгиев

  Мл. експерт „Кризисни ситуации и ОМП“

  0882 299 023

  50 37

  308

  Дежурна стая

  Общински съвет за сигурност

  0882 299 033

  46 04

  107

  Боян Тритаков

  Оперативен дежурен по ОбСС и УК

  46 04

  Георги Георгиев

  Оперативен дежурен по ОбСС и УК

  46 04

  Кирил Дуков

  Оперативен дежурен по ОбСС и УК

  46 04

  Мирослав Леондиев

  Оперативен дежурен по ОбСС и УК

  46 04

  Николай Тодоров

  Оперативен дежурен по ОбСС и УК

  46 04

   

   

  ШОФЬОРИ

  Емил Атанасов

  Шофьор

  0876 194 401

  Галин Щерев

  Шофьор

  0882 299 018

  Георги Георгиев

  Шофьор

  0882 299 021

  Димитър Ефтимов

  Шофьор

  0882 477 410

  Георги  Тодоров

  Шофьор

  0882 299 025

  Емил Енев

  Шофьор

  0884 347 628

 • Електронни адреси на служителите в Общинска администрация-  град Шабла за изтегляне в .pdf формат

  Длъжности Е-mail
  Кмет [email protected]
  Мл. експерт „Връзки с обществеността” [email protected]
  Заместник-кмет „Икономическо развитие“ [email protected]
  Заместник-кмет „Финанси“’ [email protected]
  Секретар на община Шабла [email protected]
  Н-к отдел „Счетоводство“ [email protected]
  Н-к отдел „Бюджет, финанси и общ. собственост” [email protected]
  Дирекция „Хуманитарни дейности” [email protected]
  Гл. експерт „Образование” [email protected]
  Гл. архитект [email protected]
  Гл. инженер [email protected]
  Н-к отдел „Европейски проекти и икономическо развитие“ [email protected]
  Деловодител [email protected]
  Гл. специалист „ГРАО“ [email protected]
  Ст. експерт „Общинска собственост“ [email protected]
  Ст. експерт „Данъчна политика и данъчни оценки” [email protected]
  Домакин и Личен състав [email protected]
  Общински вестник „Изгрев“ [email protected]
  Гл. специалист „Незаконно строителство” [email protected]
  Гл. специалист по ЗУТ [email protected]
  Гл. експерт „Икономическа политика” [email protected]
  Гл. експерт „ЕОВОС” [email protected]
  Мл. експерт „Кризисни ситуации и ОМП” [email protected]
 • Телефонен указател на кметове и кметски наместници в община Шабла за изтегляне в .doc формат

  Кметство

   

  Кмет/ Кметски наместник Служ.тел./ GSM
  Божаново и

  Твърдица

  Елка Иванова Димитрова 05743/51-04

  0882/299035

  Ваклино Атанас Тодоров Ташев 05747/2218

  0882 299014

  Горичане Николина Димитрова Лозанова 05740/220

  0882 299037

  Горун Светла Стефанова Колева 05743/44-63

  0882 299031

  Граничар Янка Атанасова Цонкова

  e-mail: [email protected]

  05748/2218

  0882/299013

  Дуранкулак и

  Стаевци

  Веселин Славчев Йорданов

  e-mail: [email protected]

  05748/3377

  0876 196005

  Езерец  

  Станчо Димитров Станчев

  05743/41-07

  0882/299028

  Зах.Стояново Красимир Динчев Симеонов 05748/4434

  0882 299029

  Крапец Димитър Петров Марчев

  e-mail: [email protected]

  05749/3313

  0882 299032

  Пролез Стоянка Димитрова Тодорова 05740/3320

  0882 299039

  Смин Драгомир Иванов Жечев 05747/2238

  0882 299017

  Тюленово Невена Донева Георгиева 05743/43-34

  0882 299015

  Черноморци Николай Тодоров Николов 05747/2216

  0882116282