• Телефони
 • Електронни адреси
 • Контакти Кметства
 • арх. Добромир Червенков Гл. архитект 0882 116 297 44 96
  Йорданка Варналиева Гл. специалист  ЗУТ 45 30
  Дора Иванова Гл.специалист  ЗУТ 45 30
  Тодор Димитров Директор на Дирекция ”Хуманитарни дейности” 0887 716 910 41 48
  Таня Янакиева Н-к отдел ”Образование” 0882 299 011 41 48
  Живко Янев Ст. експерт „Младежки дейности и спорт“ 0878 233 154 41 48
  Илиян Христакиев Ст. експерт „Културно-историческо наследство“ 0882 477 482 41 48
  Йорданка Радушева Общински вестник „Изгрев“ 0890 355 491 44 21
  Йордан Йорданов Общински вестник „Изгрев“ 0889 309 630 44 21
  Росен Василев Н-к отдел „Бюджет, финанси и общинска собственост“ 0882 355 400 40 45
  Маргарита Йорданова Ст.експерт „ДПДО“ 40 45
  Гергана Семерджиева Мл.експерт „Общински приходи“ 40 45
  Милка Великова МДТ касиер-събирач 40 45
  Светослав Марчев МДТ касиер-събирач 40 45
  Ст.експерт „Общинска собственост“ 40 45
  Ани Хараламбиева Н-к отдел „Счетоводство“ 0882 299 024 41 35
  Пламена Костова Счетоводител 41 35
  Иванка Славова Счетоводител 41 35
  Силвия Йорданова Ст. счетоводител 41 35
  Марияна Райчева Гл. специалист „Личен състав“ и домакин 41 35
  Валентина Василева касиер 41 35
  Елена Ганчева Ст. счетоводител ”Култура” 40 16
  Дора Иванова Счетоводител-касиер  „Култура“ 40 16
     
    Н-к отдел „Европейски програми и икономическо развитие“ 50 37
  Даниела Иванова Ст. експерт „Икономическа политика“ 0886 220 700 50 37
  Ивелина Димитрова Ст. експерт ЗОП 0882 520 060 50 37
  Цвета Димитрова Мл. експерт „Европейски  програми“ 50 37
  Албена Стоева Мл.експерт „Етнически и демографски въпроси“ 50 37
  Виктория Момчева Мл. експерт „Европейски програми“  0877 735 529 50 37
  Галя Камберова Мл. експерт „Екология“ 0889 044 568 50 37
  Димитрина Станева Здравен медиатор 0895 119 609  40 66
     
  Инж. Марияна Бобева Н-к отдел „Устройство на територията и строителството“ 0882 299 016 45 30
  Зафирка Давидова Гл. спец. „Контрол по строителството“ 0882 116 279 45 30
  Ваня Пенова Гл. специалист „Кадастър” 45 30
  Стойка Керанова Гл. специалист „Общинска собственост“ 40 45
  Тодор Жечев Мл. експерт „Общинска собственост“ 0882 116 297 40 45
   Калоян Георгиев Мл.експерт „Кризисни ситуации и ОМП“ 0882 299 023 50 37
   
                ШОФЬОРИ
  Галин Щерев Шофьор 0882 299 018
  Георги Георгиев Шофьор 0882 299 021
  Димитър Ефтимов Шофьор 0882 477 410
  Георги  Тодоров Шофьор 0882 299 025
  Дежурна стая Общински съвет за сигурност 0882 299 033 42 06
  Боян Тритаков Оперативен дежурен по ОбСС и УК 0887 895 407 42 06
  Георги Панчев Георгиев Оперативен дежурен по ОбСС и УК 0887 573 704 42 06
  Кирил Дуков Оперативен дежурен по ОбСС и УК 0887 363 046 42 06
  Мирослав Леондиев Оперативен дежурен по ОбСС и УК 0896 883 862 42 06
  Николай Тодоров Оперативен дежурен по ОбСС и УК 0885 181 953 42 06
  Емил Мирков Огняр
  ДРУГИ
  Христина Стоицева Център за обществена подкрепа 0882 116 299
  Дарина Йорданова Център за социална рехабилитация и интеграция 0898 292 316 42 14
  Севдалина Георгиева Домашен социален патронаж 0882 355 401 42 81
  Петранка Валентинова СУ „Асен Златаров“ – гр. Шабла 0884 208 311 43 05
  Кирил Йотов Обединен детски комплекс 0882 116 287 50 41
  Деян Георгиев Райчев Домакин-читалище 0898 413 619 40 28
  Димитрина Пейчева Детска ясла „Радост“ 0887 870 858 51 97
  Ана Христова Детска градина „Дора Габе“ 0882 290 066 45 39
  Георги Жечев Читалище „Зора”- гр. Шабла 0877 813 368 40 28
  Добромир Райчев Управител на ОП  БКСТРО 0882 520 062 41 66
  Димка Димитрова Счетоводител ОП  БКСТРО 0882 299 034 41 66
  Даниела Тодорова Зелен образователен център 0882 299 036 42 00
  Красимира Маринова Сътрудник ПВЗ 0888 533 961 51 15
 • Електронни адреси на служителите в Общинска администрация-  град Шабла за изтегляне в .doc формат

  № на стая e-mail длъжности
  104 [email protected] Гл. архитект
  105 [email protected] Гл.специалист по ЗУТ
  106 [email protected] деловодител
  106 [email protected] Гл.специалист «ГРАО»
  108 [email protected] Ст.експерт «Общинска собственост»
  110 [email protected] Ст.експерт „Данъчна политика и данъчни оценки”
  111 [email protected] Домакин и Личен състав
  200 [email protected] кмет
  201 [email protected] Гл.инженер
  202 [email protected] Гл.специалист „Незаконно строителство”
  205 [email protected] Н-к отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт”
  207 [email protected] Гл.специалист „Връзки с обществеността”
  208 [email protected] Секретар на община Шабла
  209 [email protected] Заместник-кмет
  210 [email protected] Заместник-кмет „Икономическо развитие“
  211 [email protected] Н-к отдел „Бюджет , финанси и общ.собственост”
  212 [email protected] Дирекция „Хуманитарни дейности”
  303 [email protected] Гл.счетоводител
  304 [email protected] Гл.експерт „Икономическа политика”
  304 [email protected] Гл.експерт „ЕОВОС”
  305 [email protected] Гл.специалист „Местно самоуправление”
  308 [email protected] Мл.експерт „Кризисни ситуации и ОМП”
  309 [email protected] Н-к отдел „Европейски проекти и икономическо развитие“
  324 [email protected] Общински вестник „Изгрев“
 • Телефонен указател на кметове и кметски наместници в община Шабла за изтегляне в .doc формат

  Кметство

   

  Кмет/ Кметски наместник Служ.тел./ GSM
  Божаново и

  Твърдица

  Елка Иванова Димитрова 05743/51-04

  0882/299035

  Ваклино Атанас Тодоров Ташев 05747/2218

  0882 299014

  Горичане Евгения Димитрова 05740/220

  0882 299037

  Горун Светла Колева 05743/44-63

  0882 299031

  Граничар Донка Димова Иванова

  e-mail: [email protected]

  05748/2218

  0882/299013

  Дуранкулак и

  Стаевци

  Веселин Йорданов

  e-mail: [email protected]

  05748/3377

  0876 196005

  Езерец  

  Станчо Димитров Станчев

  05743/41-07

  0882/299028

  Зах.Стояново Николай Стойчев Петров 05748/4434

  0882 299029

  Крапец Димитър Петров Марчев

  e-mail: [email protected]

  05749/3313

  0882 299032

  Пролез Стоянка Димитрова Тодорова 05740/3320

  2882 299039

  Смин Драгомир Иванов Жечев 05747/2238

  0882 299017

  Тюленово Невена  Георгиева 05743/43-34

  0882 299015

  Черноморци Николай Тодоров Николов 05747/2216

  0882116282

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }