На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение, свързано с „Изграждане на малък хотел с ресторант и басейн“ в поземлен имот с идентификатор 24102.503.186 (номер по предходен план: 503.153), с площ от 6378 кв.м, урбанизирана територия, по плана на с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител: „НОРТ БЕЙ“ ООД, с. Дуранкулак, общ. Шабла.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 28.12.2018 г.
Публикувано на 28.12.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение