На основание чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение, свързано с „Водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение – тръбен кладенец, с цел капково напояване на зеленчукова градина“ в ПИ 83017.213.5, урбанизирана територия, с площ 8803 кв. м., НТП „за стопански двор“, гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, с Възложител „ОВЧАРОВИ АГРО“ ЕООД.
Уведомлението е предоставено на обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.12.2021 г.
Публикувано на 07.12.2021 г.

Уведомление по чл. 4 от Наредбата за ОВОС