На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд-Каварна към Общински съвет-Шабла на свое заседание допусна до изслушване следните кандидати:
1. Галина Ганчева Петкова
2. Катя Атанасова Николова
3. Димитрина Иванова Станева
4. Нина Иванова Петрова
5. Светла Стефанова Колева
6. Диана Александрова Димова
7. Янко Колев Цонков
8. Йорданка Райчева Варналиева
Изслушването на кандидатите ще се състои на 09.12.2019 г . от 13.30 ч. в заседателна зала на Общински съвет-Шабла /трети етаж/.
Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел за извършване на обществено-полезна дейност, могат да представят на Общински съвет-Шабла, становища за кандидатите, включващи въпроси, които да им бъдат поставяни.
Анонимни становища и сигнали няма да се разглеждат.