Областен информационен център – Добрич има удоволствието да покани земеделски стопани, рибари, общински съветници, кметове и кметски наместници, граждани и медии за участие в информационна среща на тема: „Европейски средства за развитие за селските райони“.

Събитието ще се проведе на 7 ноември (четвъртък) 2019 г., с начален час 14:00 часа,  в залата III етаж в сградата на Община Шабла

 По време на събитието ще бъдат представени подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подпрограма“, насочена към малки стопанства в областта на животновъдството, плодове и зеленчуци или на етерично-маслени и лекарствени култури, както и актуалните процедури по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне. Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти в областта.

Срещата е безплатна и не изисква предварителна регистрация.

 Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

 ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!