Общинска администрация организира публично обсъждане на социалните услуги на общинско ниво, включени в в предложението за Национална карта на социалните услуги.
Обсъждането ще се проведе на 8 ноември от 10 часа в сградата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция , на ул. „Равно поле“ 37 в гр. Шабла.
Могат да присъстват всички граждани.