На основание чл. 3, т. 1 от Постановление на МС № 76/16.05.2023г. Ви уведомяваме, че за времето от 09:00 ч. на 11.06.2024 г. до 22:00 ч. на 13.06.2024 г. (резервен ден – 14.06.2024 г.) в района на зенитен полигон на ВВС – Шабла и прилежащата акватория на Черно море ще се проведат стрелби с военни формирования.
През указания период над населените места източно от град Добрич ще се извършват полети с военни самолети и вертолети, някои от които на малки височини.
С цел недопускане на инциденти по време на стрелбите ще бъдат активирани в съотвествие с чл. 4 от Постановление на МС № 44/19.03.2010г. опасни зони за въздухоплаване в обслужваното въздушно пространство на Република България за нуждите на Българската армия за времето от 11.06.2024г. до 13.06.2024г. (резервен ден – 14.06.2024г.)., както следва :
•опасни зони за въздухоплаване D-312A, D-313A, D-314A и D-315 ;
Апелираме населението на община Шабла да запази спокойствие при провеждането на стрелбите и учението.