На 01.10. 2020 г. от 11:00 ч. до 11:30 ч. ще бъдат проведени функционални изпитания за интеграцията на Системата за ранно предупреждение  и оповестяване на територията на гр. Шабла, област Добрич, към Националната система за ранно предупреждение.Функционалните изпитания ще се проведат едновременно с теста с реално задействане  на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на 01.10.2020 г. от 11 ч. на територията на градовете с изградена нова сиренна система, като задействането ще стане от Регионален контролен възел Плевен на РДБЗН Плевен където е интегрирана системата. Приканваме гражданите и гостите на гр. Шабла да запазят спокойствие по време на функционалното изпитание на сиренната система.