Община Шабла приема заявления на желаещи от общината да бъдат потребители на услугата „Обществена трапезария“. Трапезарията ще започне предоставянето на храна от 4 януари 2021 г. Храната се предоставя безплатно и включва супа, основно ястие и хляб. Заявленията се приемат в стая 106 на общинска администрация. В населените места на общината могат да се подават чрез кметските наместници.