На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обект категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, в тази връзка Община Шабла уведомява, че е издадена следната Заповед:
На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:
– Заповед №РД-04-269 от 07.06.2024 г. за прекратяване категория на категоризиран туристически обект Къща за гости „Персия“, находяща се на адрес с. Дуранкулак, общ. Шабла, ул. „Пета“ №26.
Заинтересованите лица може да получат копие от издадената заповед в отдел „ЕПИР“ стая 309.