В изпълнение на Постановление на МС № 76/16.05.2023 г. Ви уведомяваме, че за времето от 12:00 ч. на 25.09.2023г. до 19:00 ч. на 29.09.2023г. в района на зенитен полигон на ВВС – Шабла и прилежащата акватория на Черно море ще се проведат тренировки и стрелби с военни формирования.
С цел недопускане на инциденти по време на стрелбите ще бъде активирана в съотвествие с Постановление на МС № 44/19.03.2010 г. опасна зона за въздухоплаване в обслужваното въздушно пространство на Република България за нуждите на Българската армия, както следва :
•На 28.09.2023 г. (резервен ден – 29.09.2023г.), опасна зона за въздухоплаване D-312A
Апелираме населението на община Шабла да запази спокойствие при провеждането на стрелби с използването на ракетно въоръжение.