На основание чл. 95, ал. 1, изр. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматична офшорна Черноморска ферма за производство на 1500 т. сьомгова пъстърва и други ендемични култури, разположена на 20 – 22 км. от морския бряг, на траверс Крапец, община Шабла“, с Възложител: „Салвелинус Рея – Фиш“ КД.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, obshtina@ob-shabla.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.06.2019 г.
Публикувано на 11.06.2019 г.

Уведомление