На основание чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение, свързано с „Изграждане на поливна система и водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение“ в ПИ 30394.15.16, земеделска територия, с площ 78723 кв. м., НТП „Нива“, с. Захари Стояново, община Шабла, област Добрич с възложител: ЕТ „ТЕРА – НОНА ВАЛЕНТИНОВА“, с. Захари Стояново, община Шабла, област Добрич.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.10.2021 г.
Публикувано на 12.10.2021 г.

Уведомление по чл. 4 от Наредбата за ОВОС