СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла спечели проект по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ към Министерство на образованието с финансиране в малката категория до 50 000 лв. Тази програма е насочена към създаването на нови училищни центрове – интегрирана съвкупност от специално създадени и оборудвани учебни пространства. Те включват промяна в следните елементи: физическа среда (подобряване на вътрешната архитектура и обзавеждането на съществуващи пространства), технологии, учебно съдържание, методи на преподаване и управление на образователния процес. Програмата е насочена към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM).
Проектът бе одобрен сред около 560 други проекта на училища от цяла България, като в малката категория бяха одобрени 100 проекта, а в голямата – 50. Той цели създаването на специфична образователна среда, в която ще се развиват успешно компетентностите на ученици и учители. Една класна стая ще бъде трансформирана в училищен мейкърспейс (творческа работилница), вдъхновена от LEGO Еducation концепцията STEM центрове в училище. Ще се използва от ученици и учители за целите на учебния процес чрез проектно-базирано обучение за извънкласни дейности. Ще се създаде „Клуб по LEGO роботика“, където основният фокус ще бъде насочен към използването на „LEGO Education“ за прилагане на STEM иновации, проектно-базирано обучение и иновативен подход в преподаването, което прави учениците главни участници в учебния процес. Училищният мейкърспейс ще бъде аранжиран и пригоден по начин, който да предлага едно цялостно LEGO Education преживяване. Ще бъде място за креативно решаване на проблеми, концентрация и упоритост, дизайн, планиране и организация, работа в екип, комуникация и критично мислене. Ще бъде организирано така, че да поощрява работата в екип – оборудвано със съответната мебелировка и предлагащо инклузивна и стимулираща среда. Ще бъде гъвкаво пространство с площ от 49 м2 с възможност за конфигуриране на мебели и учебни материали в зависимост от режима на учене. Според нуждите на учебния процес, работилницата ще съдържа както статични маси, така и леки, лесно преносими модулни маси. Също така ще съдържа няколко вида столове и с различни височини, като част от тях ще бъдат „активни“. Ще се предвидят достатъчно пространства и мебели за складиране на учебни материали, лични вещи и дрехи, както за ученици, така и за учители. Ще бъде поставена подходяща антибактериална подова настилка, позволяваща лесна поддръжка. Стените и таваните ще бъдат пребоядисани. Ще бъдат подменени: вратата към помещението, сградните инсталации, осветителните тела, електрическите ключове и контакти, както и ще бъде предвидена ефективна климатизация.
Заниманията в Клуба по LEGO роботика ангажират учениците на всяко ниво, осигурявайки практически преживявания, стимулиращи комуникацията, творчеството, сътрудничеството и уменията за критично мислене – за да бъдат успешни в часовете по STEM сега и да реализират пълния си потенциал от дигитални умения в реалния живот. Ученето чрез игра ще накара учениците да работят в екип, да строят, да решават проблеми и изследват решенията си, като същевременно задълбочават познанията си в STEM дисциплините и развиват уменията на XXI век.
Работилницата ще разполага с LEGO Education решения, специално предназначени за образователни дейности и покриващи различни образователни потребности. Те включват конструктори за изграждане на роботи и машини и допълнителни материали в помощ на ученика и учителя. Ще бъде осигурена стабилна Wi-Fi връзка, екран за подпомагане и улесняване интегрирането на други технологии, както и ще бъдат закупени няколко лаптопа с инсталиран софтуер, необходим за употребата на LEGO комплектите. Също така ще бъде внедрена облачна платформа за вътрешноучилищна комуникация и организация.
В днешно време е изключително важно децата да се чувстват част от общността, както в училище, така и навън. Ключът към желанието да ходят всеки ден на училище, да се съсредоточават и полагат усилия по различни задачи, е усещането за ползотворност и потребност в класната стая. Интерактивните методи могат да осигурят благоприятна учебна среда, като стимулират познавателната активност на учениците и улесняват процеса на усвояване на знания. Тази практика поставя детето в центъра на учебния процес. Обучението ще е изцяло проектно-базирано с акцент върху развитието на ключовите компетентности на учениците. LEGO Education обучението акцентира върху ученето чрез игра, чрез практически занятия и набляга на изследователския подход, като по този начин ангажира повече децата и помага за задържането на придобитите знания и умения за по-дълго време.
Проектът предoставя възможност за изграждане на специализирана среда от отворен тип, в която проектно-базираното обучение в направление STEM подкрепя съвременните интереси на учениците, въвежда компетентностен модел и предефинира ролята на учителя.