Пациентите се обслужват от следните стоматолози в гр.Шабла:

Д-р Стефка Андонова


Работно време:

Всеки ден от 8,00 ч. до 12,00 ч. – в сградата на бившата поликлиника с адрес: гр. Шабла, ул. “Равно поле” № 37;
Всеки ден от 14,30 ч. до 18,30 ч. –  в стоматологичен кабинет с адрес: гр. Шабла, ул. “Добруджа” № 5

за връзка: GSM 0886822059

Д-р Били Бонев


Работно време:

От понеделник до сряда  – от 9,00 ч. до 15,00 ч.  – в сградата на бившата поликлиника с адрес: гр. Шабла, ул. “Равно поле” № 37;

за връзка: GSM 0888803206