В Шабла населението се обслужва от двама стоматолози.

Д-р Стефка Андонова
Работно време – 8,00 ч. – 12,00 ч. в сградата на бившата поликлиника с адрес: гр. Шабла, ул. “Равно поле” № 37;
14,30 ч. – 18,30 ч. в стоматологичен кабинет с адрес: гр. Шабла, ул. “Добруджа” № 5
за връзка: GSM 0886822059

Д-р Били Бонев
Работно време – 9,00 ч. – 12,00 ч. и от 13,00 ч. – 18,00 ч. в сградата на бившата поликлиника с адрес: гр. Шабла, ул. “Равно поле” № 37;
за връзка: GSM 0888803206