В Шабла населението се обслужва от трима стоматолози.

Д-р Стефка Андонова
Работно време: всеки ден от 8,00 ч. до 12,00 ч. в сградата на бившата поликлиника с адрес: гр. Шабла, ул. “Равно поле” № 37;
от 14,30 ч. до 18,30 ч. в стоматологичен кабинет с адрес: гр. Шабла, ул. “Добруджа” № 5
за връзка: GSM 0886822059

Д-р Били Бонев
Работно време: от понеделник до сряда от 9,00 ч. до 15,00 ч. в сградата на бившата поликлиника с адрес: гр. Шабла, ул. “Равно поле” № 37;
за връзка: GSM 0888803206