На 6 март 2020 г. в залата на Община Шабла се проведе среща с председателя на Търговско-промишлена палата (ТПП) в гр. Тамбов, Русия.

В срещата  взеха участие: председателят на ОбС, д-р Йорданка Стоева, г-н Мариян Жечев – кмет на община Шабла, зам.- кметове, общински съветници, г-н Димитър Арнаудов  – директор на „Елпром ЕМЗ“ гр. Шабла, представители на местния бизнес, директори на училища в общината, представители на културата, туризма, председатели на земеделски кооперации, руски и белоруски граждани, живеещи в община Шабла.

Председателят на Общински съвет Шабла, д-р Йорданка Стоева, откри срещата и  представи г-н Калинов, който от 10 години осъществява контакти с бизнес средите в отделни райони на България. Най-напред, г-н Калинов  запозна  присъстващите с дейността на ТПП в  гр. Тамбов, за сътрудничеството им  с други държави и градове в България. След това говори какви са възможностите за сътрудничество между гр. Тамбов и община Шабла. Той подчерта, че техният интерес е в областта на туризма, балнеолечението, риболова, селското стопанство. От председателя на Общинския съвет и кмета на община Шабла, Николай Калинов получи подарък – часовник с изобразен на него фара Шабла и книга със забележителностите на Шабла

Тази първа среща очерта възможностите за сътрудничество, постави въпроси за обмисляне от двете страни. Г-н Калинов предостави възможност за индивидуални разговори.