Сдружение с нестопанска цел „ТЕНИС КЛУБ -ШАБЛА“, ЕИК по БУЛСТАТ 176987613 е регистрирано с Решение №18/19 /19.02.2016г., по ф.д. № 6/2016г.-р.5,т.-23, стр.-144,п.-6 по описа на Добрички окръжен съд със седалище и адрес на управление гр. Шабла ,ул. „Янтра“ №1 представлявано от Георги Демирев Тритаков – председател на УС

Основна цел: Развитието на спортовете тенис на маса и тенис на корт , в т. ч. организация и ръководство на тренировъчния процес и състезателната дейност на всички негови членове, както и привличане и насърчаване на младото поколение да практикува тези спортове,съдейства за масовизиране и популяризиране на спортовете тенис на маса и тенис на корт  в гр. Шабла.

Създадени са условия за пълноценен тренировъчен процес , занимания с деца и любители и проведени десетки  турнири от общински и регионален мащаб. Основната цел на клуба е да развива  тенис на маса и тенис на корт , да организира турнири , да води системни занимания с детско-юношеската школа и любителите на тези спортове в Община Шабла.Клубът има спортен календар и членска маса от  две възрастови групи деца, мъже и жени   от около 45 тенисисти. „ТЕНИС КЛУБ -ШАБЛА“организира следните турнири:

Детски турнири деца ,юноши ,девойки -април

Областен турнир по тенис на маса – май-юни,

Тренировъчен лагер –август

Градско първенство по тенис на корт-август

Коледен турнир –декември

–  двустранн и тристранни тренировъчни срещи с отборите на Каварна и Балчик и др.

Председател на УС – Георги Тритаков