Сдружение с нестопанска цел ,,СПОРТЕН КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА НЕФТЯНИК 2014 – ГР. ШАБЛА“, ЕИК по БУЛСТАТ 176797101 е регистрирано с Решение № 94 /28.11.2014г. по ф.д. № 23/2014Г. по описа на Добрички окръжен съд със седалище и адрес на управление гр. „Шабла“, ул. „Добруджа №3 представлявано от Веселин Димитров Василев – председател на УС.

Обща цел: Принос в развитието на леката атлетика на територията на Община Шабла.

Организиране и реализиране на участия в републикански и международни състезания по лека атлетика, подпомагане и организиране на този спорт на клубно ниво, тренировъчна и спортно-състезателна дейност, подготовка на кадри за участия в състезания по лека атлетика и др.В клуба по лека атлетика тренират осем деца под ръководството на треньора  Веселин Василев. Клубът е организатор на състезания за ученици и национален турнир ,,Коста Василев”

Председател на УС – Веселин Димитров Василев