Сдружение с нестопанска цел СК „КАРИЯ“, ЕИК по БУЛСТАТ 124130327 е регистрирано с Решение №1562 /03,10.2002г, по ф.д. № 260 по описа на Добрички окръжен съд със седалище и адрес на управление гр. „Шабла“ ,ул. „Вардар“ №6 представлявано от Калинка Атанасова Цанева-Жечева – председател на УС.

Обща цел: Принос в развитието на спортовете баскетбол и бадминтон на територията на Община Шабла. Организиране и реализиране на участия в състезания по баскетбол и бадминтон, подпомагане и организиране на клубно ниво, тренировъчна и спортносъстезателна дейност, подготовка на кадри за участия в състезания по баскетбол и бадминтон и др.Организира  национален турнир по бадминтон за купа Шабла.

Баскетбол:

Подготвителна група – юноши старша възраст-12,девойки старша възраст-12,юноши и девойки младша възраст-15.

Бадминтон:

25 картотекирани състезатели в БФ Бадминтон

К.Цанева –  председател на СК „Кария“,треньор по баскетбол и бадминтон