Миглена Спирова Димова – Секретар на община Шабла

Родена на 24.10.1970 г. в гр.Шабла

Образование: Висше – ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Магистър

Специалност „Счетоводство и контрол”

Средно: СОУ ”Асен Златаров” гр.Шабла

Трудова биография:

Община Шабла

– Секретар на община Шабла 2010 г. – до момента;

– Директор на дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, финанси и бюджет” – 2008 г.- 2010 г.;

– Директор на дирекция „Административно, правно и информационно обслужване” – 2004 г. – 2008 г.;

– Гл.счетоводител – 2004 г.;

ПТТС Шабла

Касиер – 2000 г.- 2004 г.

ПЧБ АД – валутен касиер – 1993 г. – 1998 г.

Омъжена, с едно дете.

 

Тел.:05743/41-43

GSM:0882/299040

Ел.поща: secretary@ob-shabla.org