Миглена Спирова Димова – Секретар на община Шабла

За контакт:


Тел: 05743/41-43

GSM: 0882/299040

E-mail: [email protected]


Родена на 24.10.1970 г. в гр.Шабла

Образование: Висше – ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Магистър

Специалност „Счетоводство и контрол”

Средно: СОУ ”Асен Златаров” гр.Шабла

Трудова биография:

Община Шабла

– Секретар на община Шабла 2010 г. – до момента;

– Директор на дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, финанси и бюджет” – 2008 г.- 2010 г.;

– Директор на дирекция „Административно, правно и информационно обслужване” – 2004 г. – 2008 г.;

– Гл.счетоводител – 2004 г.;

ПТТС Шабла

Касиер – 2000 г.- 2004 г.

ПЧБ АД – валутен касиер – 1993 г. – 1998 г.

Омъжена, с едно дете.

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }