Приемът на граждани от кмета се извършва:

всеки понеделник от 14.00 до 16.00 часа.


Записването на гражданите се осъществява всеки работен ден:

– от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа – в стая 207  от  гл. специалист “Връзки с обществеността”

– чрез обаждане на телефон 05743/4145

*Необходимо е гражданите предварително и подробно да поставят своя въпрос при записването си.

*Когато поставеният от гражданите въпрос не е от компетенциите и правомощията на Кмета на Общината, те се насочват към съответната служба или служител.