Приемът на граждани от кмета се състои всеки понеделник от 14.00 до 16.00 часа.

Записването на гражданите се осъществява всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа  в стая 207  от  гл. специалист “Връзки с обществеността” или на телефон 05743/4145.

Необходимо е гражданите предварително и подробно да поставят своя въпрос при записването си.

Когато поставения въпрос от гражданите не е от компетенциите и правомощията на Кмета на Общината, те се насочват към съответната служба или служител.