На 2 септември, кметът на община Шабла, Мариян Жечев се срещна със земеделски производители и председатели на кооперации.
Срещата се осъществи по искане на стопаните и във връзка с продължителното засушаване, в резултат на което има 100% пропаднали площи със земеделска продукция.
В залата присъстваха още Драгомир Узунов, зърнопроизводител от Каварна – член на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите и Елка Николова – началник на Общинска служба „Земеделие“ Шабла.
Всеки присъстващ получи метеорологична справка за валежите, от която се вижда, че през последните 4 месеца са паднали под 5 литра на квадратен метър.
Кметът Жечев съобщи, че обявяването на бедствено положение не може да бъде осъществено, защото няма да свърши работа на стопаните.
В чл.306 от Търговския закон е упоменато понятието „непреодолима сила“ (има се предвид продължителното засушаване), на който могат да се позоват земеделците при евентуални съдебни спорове.
За много свои настоящи проблеми и такива, които ще предстоят в бъдеще алармираха присъстващите.
В края на срещата кметът на общината увери, че до дни ще бъде готов изходящия документ, който да бъде изпратен до Областния управител и Министерството на земеделието и храните.