На 5 ноември 2018 от 17:30 часа в кабинета на кмета на община Шабла се проведе работна среща във връзка със Заповед № РД-11-2218 от 01.11.2018 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, с която е обявено първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диво прасе в землището на с. Българево, община Каварна, област Добрич.
В срещата взеха участие: ръководството на ЛРД в Шабла, председателите на ловно-рибарските дружинки по населени места, Д-р Ноева – официален ветиринарен лекар в община Шабла.
Срещата бе инициирана и водена от кмета на община Шабла г-н Мариян Жечев. Обсъдени бяха мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта, посочени в заповедта. Представителите на ловно-рибарските дружинки изразиха мнение, че ще срещнат сериозни трудности в частта: труповете на отстреляните диви свине да се идентифицират индивидуално и да се съхраняват при хладини условия до получаване на резултатите от пробите, изпратени до Националния диагностичен научно-изследователски ветеринарномедицински институт за изследване на чума. По останалата част от мерките в заповедта на БАБХ участниците в срещата изразиха готовността си да работят съвместно за спазването им.
Всички изпратени до момента общо 11 проби от диви и домашни прасета на територията на община Шабла са с отрицателен резултат за АЧС.