На 01.11.2018 г. в изпълнение на Заповед № ОКД-11-02-5/ 29.10.2018 г. на Областния управител на област Добрич и първи случай на африканска чума при диви свине в област Добрич, се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия, назначена със Заповед № РД-04-315/ 06.08.2018 г. Заболяването е установено в ловно стопанство с ограждение, в землището на с. Българево, община Каварна.
С цел неразпространение му със Заповед № РД 11-2218/ 01.11.2018 г. на Изпълнителния директор на БАБХ са определени три зони – инфектирана, буферна и надзорна и мерките, които следва да се спазват в тях, на територията на област Добрич. В инфектираната зона влизат с. Горун и с. Тюленово, община Шабла и 6 населени места от община Каварна. В буферната зона попадат всички останали населени места от община Шабла и 15 населени места от община Каварна. Всички останали населени места на територията на област Добрич попадат в надзорната зона.
Сред набелязаните мерки е недопускане на лица, имали контакт с диви прасета, както и били на лов, в свиневъдни ферми по-рано от изтичането на 48 часа. Забранява се също движението и нерегламентираната търговия с прасета и свинско месо от задни дворове. Стриктно трябва да се спазват мерките за биосигурност. БАБХ ще извършва постоянни клинични прегледи за АЧС при домашни свине и ще се вземат проби от всички умрели или показващи клинични признаци диви и домашни свине като изпълнение на Програмата за профилактика и надзор на болестта АЧС в България. Мерките при домашни свине са насочени към спазване на правилата за биосигурност с цел прекъсването на възможността за прехвърляне на заразата между дивата и питомната популация свине в страната. Биосигурността на фермите е ключов фактор за предпазване на домашни прасета от навлизане на инфекция с вируса на АЧС.
Забранява се отглеждането на прасета на открито. Собствениците на немаркирани животни следва да са информирани относно забраната за свободното движение и нерегламентираната търговия с прасета и свинско месо от задни дворове и мерките, които ще бъдат предприети, при констатиране на положителен резултат за АЧС. Препоръката на ОЕК е прасетата да бъдат усвоени в кратки срокове.
Предвид усложнената епизоотична обстановка се извършва актуализация на информацията за броя на отглежданите прасета по населени места.

Заповед № РД 11-2218/01.11.2018 на БAБХ