На основание чл.17 ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 84 от Закона за публичните финанси Община Шабла
О Б Я В Я В А:
Публично обсъждане на проекто-бюджета за 2019 г., което ще се проведе по населените места в Общината по следния график:
09.01.2019 г. (сряда)
– с. Горун от 13.30 часа
– с. Тюленово от 15.00 часа
10.01.2019 г. (четвъртък)
– с. Пролез от 9.30 часа
– с. Горичане от 10.30 часа
– с. Езерец от 13.00 часа
– с. Божаново от 14.00 часа
– с. Крапец от 15.00 часа
– с. Ваклино от 16.00 часа
11.01.2019 г. (петък)
– с. Смин от 9.00 часа
– с. Черноморци от 10.00 часа
– с. Захари Стояново от 11.00 часа
– с. Граничар от 13.30 часа
– с. Дуранкулак от 14.30 часа
– гр. Шабла от 16.00 часа (заседателна зала на Общински съвет – Шабла – 3-ти етаж)

В срок до 11.01.2019 г. всички граждани на Общината могат да дават идеи, мнения и предложения по проекто-бюджета.

Предварителна информация по проекто-бюджет 2019 г., ще бъде публикувана на електронната страница на община Шабла.