Проект „Фламенко Фестивал Шабла 2024“, финансиран по Договор № Т-РД-29-157/18.12.2023 г. по Процедура „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“.
„Фламенко Фестивал Шабла 2024“ се фокусира върху стимулирането на туризма в община Шабла, като утвърждава репутацията й като изключителна културна и природна дестинация. Чрез маркетинговата стратегия и организиране на автентичен фламенко фестивал, проектът цели увеличаване на туристическия поток и подобряване на заетостта в региона. С дългосрочна перспектива, целта е да стимулира и разнообрази икономиката на общината, като интегрира туризма с акцент върху природните и културни богатства.
Заложените дейности по проекта са: Реализация на обширна маркетингова кампания в България, Румъния и Испания, насочена към привличане на внимание и интерес към община Шабла, която включва организация на срещи и работилници с местната общност, Разработване на уебсайт и социални мрежи, Билбордни реклами в България и Румъния, Установяване на партньорства и спонсориране, Продажба на билети и туристически пакети, Поддържане на интерес след събитието; Организация и управление на проекта; Изготвяне на одитен доклад за изпълнението на проекта.
Партньори по проекта са: Община Шабла и испански туроператор Буланд Консултинг С.Л.
Общата стойност на проекта е в размер на 400 000 лева. Безвъзмездната финансова помощ, която се отпуска по процедурата е 60% от общия размер на бюджета на проекта. Останалите 40% от финансирането за изпълнение на проекта се осигуряват под формата на собствено финансиране от бенефициента и партньора. Съфинансирането от страна на община Шабла е в размер до 20 000 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 10 месеца.