Проект „Фитнес център на открито” на община Шабла в партньорство с Българска асоциация „Спорт за всички” (БАСВ). Проектът се реализира по Наредба 1 на Министерството на физическото възпитание и спорта. Безвъзмездната финансова помощ по проекта бе 20 000 лв. с ДДС.

Проектът изпълни основната си цел, а именно изграждане на фитнес център на открито, находящ се в градски парк гр.Шабла. Фитнес оборудването бе разположено върху една обща площадка с площ 80,00 м2, предназначено за физически упражнения и рехабилитация. То е достъпно както за възрастни и за деца над 12 години, така и за хора с двигателни увреждания.

.shablatable { background-color: #fff !important; }