Проект „Тротоари по ул. „Нефтяник“ и ул. „Равно поле“ гр.Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич – Iва фаза“, реализиран по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Чрез реализацията на проекта се реконструираха тротоарите по ул. „Равно поле“ и много малка част от ул. „Нефтяник“. Стойността на проекта бе 799 973.28 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.