Проект „Текущ ремонт и повишаване енергийната ефективност на обществена сграда – Кметство – с. Езерец“, финансиран със Споразумение № РД-17-11/24.03.2023 г. по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” към Проект „Красива България“ 2023 г. е одобрен с Решение №1/13.03.2023 г.на Управителния съвет на Проект „Красива България“ при Министерство на труда и социалната политика.
Общата стойност на проекта бе в размер на 175 922 лв. с ДДС, като съфинансирането от страна на община Шабла бе в размер на 52%. По проекта бяха изпълнени следните строително-монтажни работи: топлоизолиране на цялата сграда и всички необходими към него процеси до финишно покритие от силиконова мазилка, полагане на гранитогресни настилки по стъпала, площадки и тераса, както и изграждане на борд и хидроизолиране на козирка над главен вход, изработка и монтаж на алуминиеви парапети, полагане на настилка около цялата сграда от тротоарни плочи и бордюри. Отчетената стойност на проекта бе в размер на 140 901,28 лв. с ДДС, като той бе изпълнен в срок до 30.11.2023 г.