Проект „С добра воля за природата на Шабла”, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „Обичам природата – и аз участвам 2011г.”. По време на проекта бе организирана природозащитна бригада с участието на над 85 доброволци от цялата страна. Изпълнени са следните дейности: почистване на плажната ивица около Шабленската тузла и Дуранкулашкото езеро от отпадъци; изграждане на изкуствени острови за гнездене на птици; ремонт и реконструкция на съществуващите платформи за наблюдение на птици, разположени на северния и на западния бряг на Шабленската тузла; изработване на къщички за птици. Общата стойност на изпълнените дейности възлиза на 7 428.16 лв. с ДДС като финансирането от ПУДООС е 100 %.