Проект „Спорт и здраве на открито“ на с.Тюленово, община Шабла, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „Обичам природата – и аз участвам 2016г.”. Чрез проекта се обособи фитнес на открито. По време на проекта се изпълниха следните дейности: почистване на терена, доставка и монтаж на фитнес уреди, на тенис на маса, полагане на дървесен чипс и др. Общата стойност на проекта възлиза на 9 636,40 лв. с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100 %.