Проект „Реконструкция и естетизация на централния градски площад и околното пространство на гр.Шабла”. Проектът се финансира по договор № 08/322/01030/06.12.2013 г. с МЗХ, по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони.
Проектът бе свързан с реконструкцията и естетизацията на централния градски площад на гр. Шабла като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие и бе насочен към постигане на една от основните цели на мярката, а именно подобряване на средата за живот в населените места от селските райони.

Конкретни цели на проекта:

  • Подобряване привлекателността на града с цел осигуряване на адекватно качество на живот чрез реконструкция и естетизация на централния градски площад в гр. Шабла;
  • Повишаване на безопасността и подобряване сигурността на населението в гр. Шабла чрез реконструкция и функционална организация на централния градски площад;
  • Осигуряване на общодостъпна среда на централния градски площад в гр. Шабла;
  • Повишаване привлекателността на региона за посетителите и външните инвеститори;
  • Подобряване на качеството на живот, на жизнената и на работната среда в района.
  • Постигане на устойчивото и интегрирано развитие на центровете в селските райони;

Срокът за изпълнение на проекта бе до 15.07.2015 г. Строително-монтажните работи бяха успешно извършени.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 1 731 473,99 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

 

.shablatable { background-color: #fff !important; }