Проект „Популяризиране на Община Шабла на територията на Федерална Република Германия като средство за развитие на входящия туризъм“, финансиран по Договор № Т-РД-29-156/18.12.2023 г. по Процедура „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“.
Проектът цели да повиши нивата на входящия туризъм на територията на Община Шабла от пазар Германия, разработвайки и прилагайки съвместни маркетингови и рекламни дейности между партньорите. Предвидените инициативи ще допринесат за устойчивото и висококачествено присъствие на дестинацията сред целевите аудитории, ще изградят потребителско доверие, ще повишат нивата на търсене и не на последно място – ще спомогнат за постигането на синергичен ефект от усилията на партньорите. Добавената стойност на проекта е разработването и систематизирането на интегриран и устойчив туристически продукт, налагащ дестинацията през четирите сезона на годината.
Заложените дейности по проекта са: Организиране на информационен тур в региона на Община Шабла за журналисти и инфлуенсъри от Германия; Рекламна публикация във FUNKE MEDIA; Рекламни публикации в Reisereporter; Рекламна публикация в списание BUNTE; Рекламни публикации в медии от групата на издателство Springer; Рекламни публикации в изданието Rheinische Post – специална вложка на тема Туризъм.; Рекламна публикация в списанието Bild Reisemagazin NRW; Рекламна публикация в списанието Bild Reisemagazin Sud; Рекламна кампания в социалната мрежа Instagram; Рекламна кампания в социалната мрежа Facebook; Рекламна кампания в социалната мрежа Linkedin; Организиране на ексклузивна срещи с представители на немски туристически бюра; Изработка и печат на рекламни материали на немски език; Излъчване на рекламни видео клипове на територията на Летище Варна; Организация и управление на проекта; Изготвяне на одитен доклад за изпълнението на проекта.
Партньори по проекта са: Община Шабла, немски туроператор Фламинго Турс и летищен оператор Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД.
Общата стойност на проекта е в размер на 242 522,91 лева. Безвъзмездната финансова помощ, която се отпуска по процедурата е 60% от общия размер на бюджета на проекта. Останалите 40% от финансирането за изпълнение на проекта се осигуряват под формата на собствено финансиране от бенефициента и партньорите. Съфинансирането от страна на община Шабла е в размер до 20 000 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.