Проект „Облагородяване на парково пространство в с. Тюленово, община Шабла“, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „За чиста околна среда – 2021 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам. С настоящият проект Община Шабла кандидатства за озеленяване, доставка на градинско оборудване,  обособяване на алея, както и за доставка на осветителни тела в имота на църквата в с.Тюленово. Доставени и монтирани са кошчета за отпадъци, осветителни тела, паркови пейки, пергола. Засадени са храсти, иглолистни и широколистни дръвчета. Общата стойност на проекта възлиза на 9 954,24  лв с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100 %.