Проект „Облагородяване на кът за отдих в с. Езерец“, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „За чиста околна среда – 2022 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам. С настоящият проект Община Шабла кандидатства за обособяване на кът за отдих в село Езерец. Доставени и монтирани са детско комбинирано съоръжение, декоративна ограда, беседка, паркови пейки, маси с пейки и соларни осветителни тела в имота до кметството. Общата стойност на проекта възлиза на 14 962,19  лв с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100 %.