Проект „Изграждане на комбинирана спортна площадка в гр.Шабла, общ.Шабла, УПИ I, кв.48” на община Шабла в партньорство със Спортен клуб „Кария” гр.Шабла. Проектът се реализира по Наредба Н-1 от 08.02.2007г. за условията и реда за финансово подпомагане на Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности. Стойността на проекта бе 135 544,50 лв. с ДДС, а съфинансирането от страна на община Шабла бе 8 400 лв.

Основната цел на проекта бе изграждане на комбинирана спортна площадка за баскетбол и тенис на корт в УПИ I, кв.48 на гр.Шабла, община Шабла. Проектът изпълни целта си и приключи в срок до 31.12.2012 г.

.shablatable { background-color: #fff !important; }