Проект „Зелена среда за нашите деца“ на с. Захари Стояново, община Шабла, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „Обичам природата – и аз участвам 2016г.”. Чрез проекта се обособи детска площадка. По време на проекта се изпълниха следните дейности: почистване на терена, доставка и монтаж на детски съоръжения, пейки, кошчета за смет и др. Общата стойност на проекта възлиза на 9 994,00 лв. с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100 %.