Проект „За по-добра околна среда“ на с. Дуранкулак, община Шабла, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „Обичам природата – и аз участвам 2015г.”. Чрез проекта се обособи зона за отдих. По време на проекта се изпълниха следните дейности: почистване на терена, зацветяване, доставка и монтаж на беседка, пейки, кошчета за смет и др. Общата стойност на проекта възлиза на 7 220,50 лв. с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100 %.