Проект „Вълшебство и мистерия” на с. Тюленово, община Шабла, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „Обичам природата – и аз участвам 2013г.”. Чрез проекта се обособи зона за отдих. По време на проекта се изпълниха следните дейности: почистване на терена, зацветяване, доставка и монтаж на беседка, детско съоръжение, пейки, кошчета за смет и др. Общата стойност на проекта възлиза на 9 608 лв. с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100 %.