В пленарната зала на сградата, на Общинска администрация Шабла се проведе публичното обсъждане на проекто-бюджета на общината за 2021 година.
Проектобюджетът на община Шабла бе представен пред гражданите от двамата зам. кметове на общината – Цветелин Йорданов и Петър Атанасов, както и от нач. отдел „Бюджет, финанси и общинска собственост“ в Общинска администрация Шабла – Росен Василев. Поради здравословни причини, кметът Мариян Жечев бе възпрепятстван да присъства на публичното обсъждане.
Поради усложнената епидемична обстановка, през тази година обсъждане на проекто-бюджета по населените места в общината не се състоя. Г-н Василев запозна гражданството с факти и цифри по Проекто-бюджет 2021 на община Шабла.
Бюджетната рамка на община Шабла за 2021 година ще бъде в размер на 9 510 982 лв. Средствата, привлечени по проекти, финансирани от ЕС, заложени за 2021 г. са 5 301 982 лв. Размерът на инвестиционната програма за годината е 6 672 200 лв., като 4 082 829 лв. са за обекти, финансирани със средства от ЕС, а 2 589 321 лв. ще се финансират със собствени приходи и приходи от републиканския бюджет. Подробно бе изложено какво и с какви средства ще се направи в общината през годината.
След като Росен Василев представи проекто-бюджета, гражданите зададоха въпроси по него, свързани с ремонта и асфалтирането на улици, бюджета на спортните клубове, социалните програми на община Шабла за годината. Г-н Василев отговори на тях с дати и цифри.