РДГ Варна започва процедура за провеждане на консултации по ДЕО на проекта за ОПРГТ на област Добрич в съответствие
с изискванията на чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Приложено ви представяме: Съобщение за провеждане на консултации с график за провеждане на обществени обсъждания; проект за ОПРГТ на област Добрич и приложения към него; ДЕО и приложения към него, в това число Нетехническо резюме.
Становищата и мненията могат да се депозират на място в сградата на Регионална дирекция по горите – Варна: гр. Варна, ул. „Радко Димитриев” № 10, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. или на електронна поща: [email protected], [email protected] , в срок до 30 ноември 2020 г.
За контакти: (инж. Здравка Дейкова – зам.-директор, тел.: 052/ 69 29 33; 0889 233 159)

Prilojenia_DEO_OPRGT_Dobrich

Prilojenie_6_NTRezume_DEO_OPRGT_Donrich

Saobshtenie_za_konsultacii_Dobrich_1 (2)

EO_OPRGT_Dobrich