С прожекция на филма „Другото море“, на 24 октомври в Зеления център започна Образователния форум „Нашето Черно море“.
Учениците от IX клас при СУ „Асен Златаров“ се запознаха с релефа, историята и биоразнообразието на нашето крайбрежие, след което имаха възможност да проверят наученото чрез електронен тест върху съдържанието на филма.
В следобедните часове се проведе заниманието „Рисуване и четене на пейзаж“. Възпитаниците от IV-V клас бяха на импровизиран пленер край Фара на нос Шабла. Под ръководството на Елен Сабатини децата беседваха върху особеностите на релефа и рисуваха пейзажа около тях. В разговори и рисуване неусетно минаха деветдесетте минути на творческо съзерцание на очарованието на Нашето Черно море.
Вторият ден от Образователния форум „Нашето Черно море“ премина в сградата на Морски клуб „Шабла“. Гости на мероприятието бяха ученици от IV езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри“, гр. Варна, от ОУ „Йордан Йовков“, гр. Каварна и от СУ „Асен Златаров“, гр. Шабла.
Димитър Франгов, председател на Морски клуб „Портус Кариа” в Шабла и Димитър Нанев, председател на Морски клуб „Шабла“, запознаха гостите с подводните спортове и с дейността на двата клуба. С интересна презентация, Димитър Нанев предложи на присъстващите „Звездни маршрути в Черно море“.
По-късно към тях се присъединиха Пенко Георгиев, директор на Исторически музей – Каварна и Георги Георгиев, астроном, които поднесоха на учениците интересна информация за значението на световните морски ресурси в общественото развитие, за звезди и съзвездия в античната астрология и митология.
Мероприятието завърши с наблюдение на нощното небе през телескоп, което предизвика очарованието на вечерта.
На 26.10.2023 г. в малката зала на НЧ „Зора 1894“ се проведе ученически STEAM семинар в рамките на организирания от Община Шабла Образователен форум „Нашето Черно море“.
Участие в семинара взеха 20 ученици от гимназиалните класове на СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла. Работиха по три теми – Показатели на морската вода, Качество на водите за къпане и Състояние на морските екосистеми. Бяха разделени на четири екипа : „Граждани“, Неправителствени организации“, „Институции“, „Европейски институции“, като всеки екип разглеждаше различни страни и проблеми по темите.
Водещ на семинара беше Нели Райчева, гл. експерт в Общинска администрация, Шабла, а гости – началници, директори, експерти от РУО, гр. Добрич, РИОСВ, Басейнова дирекция Черноморски район, Институт по океанология от гр. Варна, СУ „Асен Златаров“, ЗОЦ, гр. Шабла, родители, общественици.
В семинара бяха използвани интерактивни карти, модели със стойности на различни показатели на Световния океан, върху които учениците говореха за значението на мониторинга на морската вода. Участници и гости дебатираха върху формулирани от учениците проблеми, свързани с качествата на морската вода. Експерти разясняваха и допълваха възможни решения.
След семинара беше представен проектът на победителите в общинския конкурс „Виртуален тур на Шабленското крайбрежие – от Дуранкулак до Тюленово“, Станислава Николова на 16 г. и Теодора Костова на 15 г.
Председателят на журито на двата общински конкурса, обявени в рамките на Образователен форум „Нашето Черно море“ Емилия Михайлова, награди отличените.
В конкурса за „Дигитален афиш“ участваха 25 ученици от 9., 10., 11. и 12. клас на СУ „Асен Златаров“, град Шабла.
Победител е Симона Люцканова, от XII клас. Нейният проект ще бъде отпечатан като официален афиш на Образователния форум.
На второ място журито класира Станислава Николова от IX клас.
Третото място се присъжда на Йоанна Милкова от XII клас.
В конкурса за „Виртуален тур на Шабленското крайбрежие – от Дуранкулак до Тюленово“ участваха четири проекта.
Победител е проектът на Станислава Николова на 16 г. и Теодора Костова на 15 г. https://youtu.be/B-94IXVTx4s?feature=shared
На второ място журито класира проекта на Симона Люцканова на 18г. и Йоанна Милкова на 17 г.
Третото място се присъжда на Ивайла Иванова на 16 г.
Борис Йорданов на 15 г. и Сиана Илиева на 15 г. получиха поощрителна награда.
Авторите на класираните проекти получиха грамота и предметна награда.
Пожелаваме им вдъхновение за нови проекти и много успехи!
Десетки доброволци се включиха в заключителната част на Образователния форум „Нашето Черно море „, организиран от община Шабла. Инициативата беше почистване на плажа на къмпинг „Добруджа“ и е посветена на Международния ден на Черно море.Приятно останахме изненадани от хора, които се самоорганизираха и реализираха доброволческата акция, заедно с децата си.
Заедно с нас беше и орнитологът Михаил Илиев от БДЗП, който ни разказа за птиците, обитаващи Шабленска тузла и ни предостави далекоглед, чрез който наблюдавахме от близо многобройните фламинги. Научихме интересен факт, че фламинго с кафяви пера е млада, а с розови – зряла птица.
Община Шабла винаги е подкрепяла проекти, свързани с екологията, тъй като част от политиката й е за опазване на околната среда.