Д-р ЙОРДАНКА ИВАНОВА СТОЕВА – ЙОРДАНОВА

  Община Шабла, стая 305, тел.05743/41 25

Приемен ден: понеделник   от 14.00  до 16.00 часа

сряда от 14.00 до 16.00 часа

Технически секретар: Надка Георгиева

e-mail: ob_s@ob-shabla.org