Считано от 7 септември, със своя Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. Министърът на здравеопазването въведе нови противоепидемични мерки на територията на България. Тяхното изпълнение прави провеждането на планирания от община Шабла за 18 септември Празник на плодородието невъзможно.
Благодарим на всички, които предварително изразиха желание да участват както във фолклорната, така и в кулинарната част на Празника!
Общинска администрация Шабла призовава гражданите на Общината към стриктно изпълнение на мерките.