Постоянна Комисия по бюджет, финанси и данъчна политика


Председател: Елка Йорданова Жечева

Състав на комисията: Красимир Георгиев Ялнъзов, Ивелина Георгиева Янакиева-Демирева, Елеонора Николова Василева, Мария Ставрева Недялова

Постоянна Комисия по управление на общинската собственост, икономическа и инвестиционна политика


Председател: Живко Спасов Иванов

Състав на комисията: Елеонора Николова Василева, Кирил Стефанов Кирилов, Милена Петкова Тодорова, Елка Йорданова Жечева

Постоянна Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания


Председател: Мария Ставрева Недялова

Състав на комисията:  Стоян Стойчев Стоянов, Нина Христова Петрова, Ивелина Георгиева Янакиева-Демирева, Красимир Георгиев Ялнъзов

Постоянна Комисия по устройство на територията, благоустрояване, законност, обществен ред и екология


Председател: Милена Петкова Тодорова

Състав на комисията:  Нина Христова Петрова, Кирил Стефанов Кирилов, Стоян Стойчев Стоянов, Живко Спасов Иванов

Постоянна Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси


Председател:  Ивелина Георгиева Янакиева -Демирева

Състав на комисията:  Милена Петкова Тодорова, Стоян Стойчев Стоянов