Постоянна Комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Председател: Стефан Вълев Иванов

Състав на комисията: Ивелина Георгиева Янакиева – Демирева, Елеонора Николова Василева, Иванка Цвяткова Пенева, Велизар Валентинов Иванов

Постоянна Комисия по управление на общинската собственост, икономическа и инвестиционна политика

Председател: Живко Спасов Иванов

Състав на комисията: Елеонора Николова Василева, Кирил Стефанов Кирилов, Иванка Цвяткова Пенева, Теодора Иванова Асенова

Постоянна Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания

Председател: Велизар Валентинов Иванов – председател
Състав на комисията:  Деян Георгиев Димитров, Теодора Иванова Асенова, Ивелина Георгиева Янакиева – Демирева, Румен Георгиев Радев

Постоянна Комисия по устройство на територията, благоустрояване, законност, обществен ред и екология

Председател: Деян Георгиев Димитров
Състав на комисията:  Стефан Вълев Иванов, Кирил Стефанов Кирилов, Румен Георгиев Радев, Живко Спасов Иванов

Постоянна Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Председател:  Ивелина Георгиева Янакиева -Демирева

Състав на комисията:  Деян Георгиев Димитров, Румен Георгиев Радев