Постоянна Комисия по бюджет, финанси и данъчна политика


Председател: Елка Йорданова Жечева

Състав на комисията: Красимир Георгиев Ялнъзов, Ивелина Георгиева Янакиева-Демирева, Елеонора Николова Василева, Мария Ставрева Недялова

Постоянна Комисия по управление на общинската собственост, икономическа и инвестиционна политика


Председател: Живко Спасов Иванов

Състав на комисията: Елеонора Николова Василева, Кирил Стефанов Кирилов, Милена Петкова Тодорова, Елка Йорданова Жечева

Постоянна Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания


Председател: Мария Ставрева Недялова

Състав на комисията:  Стоян Стойчев Стоянов, Нина Христова Петрова, Ивелина Георгиева Янакиева-Демирева, Красимир Георгиев Ялнъзов

Постоянна Комисия по устройство на територията, благоустрояване, законност, обществен ред и екология


Председател: Милена Петкова Тодорова

Състав на комисията:  Нина Христова Петрова, Кирил Стефанов Кирилов, Стоян Стойчев Стоянов, Живко Спасов Иванов

Постоянна Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси


Председател:  Ивелина Георгиева Янакиева -Демирева

Състав на комисията:  Милена Петкова Тодорова, Стоян Стойчев Стоянов

 

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }