Постоянна Комисия по бюджет, финанси и данъчна политика


 1. Мирослав Величков Любомиров – председател
 2. Димитър Петков Франгов
 3. Ивелина Георгиева  Янакиева – Демирева
 4. Елеонора Николова Василева
 5. Стефан Георгиев Жечев

Постоянна Комисия по управление на общинската собственост, икономическа и инвестиционна политика и земеделие


 1. Живко Спасов Иванов – председател
 2. Елеонора Николова Василева
 3. Кирил Стефанов Кирилов
 4. Кольо Милков Никифоров
 5. Светла Тодорова Николова

Постоянна Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания


 1. Елена Иванова       Соленкова – председател
 2. Стефан Георгиев     Жечев
 3. Мирослав Величков    Любомиров
 4. Ивелина Георгиева Янакиева-Демирева
 5. Димитър Петков Франгов

Постоянна Комисия по устройство на територията, благоустрояване, законност, обществен ред, екология и туризъм


 1. Светла Тодорова   Николова – председател
 2. Елена Иванова Соленкова
 3. Кирил Стефанов Кирилов
 4. Кольо Милков Никифоров
 5. Живко Спасов Иванов

Постоянна Комисия за противодействие на корупцията


 1. Ивелина Георгиева Янакиева-Демирева – председател
 2. Елена Иванова Соленкова
 3. Светла Тодорова   Николова