За поредна година, през м. март т.г., Районното управление в Шабла, съвместно с представител на община Шабла, ще проведат публични срещи – дискусии с обществеността и органите на местното самоуправление в населените места на общината. На тези срещи служителите на МВР ще изнесат информация за дейността си и ще изслушат мнения и сигнали на граждани. Основните цели на срещите са да се подобрят сигурността в населените места и качеството на полицейската работа.
Утвърденият график за провеждането им е както следва:
1. Село Тюленово; 5 март 2018 г.; от 09:00 ч.
2. Село Горун; 6 март 2018 г. ; от 11:00 ч.
3. Село Горичане; 7 март 2018 г.; от 09:30 ч.
4. Село Пролез; 12 март 2018 г.; от 11:00 ч.
5. Село Езерец; 13 март 2018 г.; от 14:30 ч.
6. Село Крапец; 14 март 2018 г.; от 11:00 ч.
7. Село Ваклино; 15 март 2018 г.; от 14:00 ч.
8. Село Смин; 16 март 2018 г.; от 10:00 ч.
9. Село Божаново; 19 март 2018 г.; от 13:00 ч.
10. Село Черноморци; 20 март 2018 г.; от 10:00 ч.
11. Село Захари Стояново; 21 март 2018 г.; от 13:00 ч.
12. Село Граничар; 22 март 2018 г.; от 09:00 ч.
13. Село Дуранкулак; 23 март 2018 г.; от 14:00 ч.
14. Град Шабла; 27 март 2018 г.; от 14:00 ч.