УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ!

Няма човек, който да не помни своя първи учебен ден и своя първи учител. Учителската професия е сред най-важните и най-значимите, наред с всички онези професии, които оформят човека като обществена личност.

Няма възпитание без човешки пример, без помощ и вдъхновение. Защото учителите запалват онази искра, от която животът става интересен и смислен. Защото учителите задават модел за подражание, насочват те към желаната професия, отварят прозорците към голямата наука.
Учителите винаги са били с решаващ принос за развитието на обществото. През нашето Възраждане в първите училища влизат най-просветените българи, училите в чужбина, свещениците. Те поставят основите на националното ни самосъзнание. Повечето от най-великите личности в българската история са и учители – Христо Ботев, Иван Вазов, Добри Чинтулов, Йордан Йовков…
Днешният ден е прекрасен повод да Ви благодарим, уважаеми учители – на Вас, на колегите Ви, работили преди Вас.
Вие сте хората, които създават втори дом за децата. Вие им подарявате не просто знания, а сигурно място, където да се чувстват разбрани и подкрепяни. Вашата професия е повече от отговорна – Вие помагате на бъдещето ни да се развива и изгражда. И както в началото е Словото, така и в началото на всеки съзнателен човешки живот стои един Учител.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА