На 1 октомври отбелязваме Международния ден на възрастните хора.

В условия на извънредна епидемична обстановка, възрастните хора от пенсионерски клуб (ПК) “Надежда“ Шабла, отбелязоха своя празник – в по-камерен състав (в сравнение с миналата година, когато са били 280 човека).

Срещата се състоя на къмпинг „Добруджа“ в ресторант „Ловна среща“.

Всеки уважил празника беше посрещнат по стар български обичай с хляб, сол, и цвете.

Мария Димитрова – председател на Общинския съвет на Съюза на пенсионерите 2004 –Шабла поздрави празнуващите и благодари на общинското ръководство за оказаното съдействие и внимание.

Топли думи изрече и Зорка Махалнишка – председател на ПК „Надежда“ Шабла.

Специални гости на възрастните хора бяха кметът на община Шабла, Мариян Жечев и председателят на Общинския съвет, д-р Йорданка Стоева.

Кметът на общината изрази уважението и преклонението си към мъдростта и опита на по-възрастните ни съграждани. Пожела им да са живи и здрави, и да помагат на младите.

Председателят на Общинския съвет, д-р Й. Стоева също поздрави събралите се и им предаде поздрави от техните приятели-пенсионери от Полша, които гостуваха миналата година за празника на плодородието.

Най-възрастните сред празнуващите бяха Вярка Стоянова на 82 години и Иван Михайлов на 85.

От името на общинското ръководство възрастните хора получиха кошници с плодове.

Накрая всички си пожелаха здраве и догодина пак да се срещнат тук, вече в пълен състав.